Get Adobe Flash player

SFbBox by website

ตารางเวลาประจำวัน ปีการศึกษา 2559

ตารางเวลาประจำวันจันทร์-พฤหัสบดี

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
05:45-06:10 ตื่นนอน-อาบน้ำ                   
06:15-06:55 พิธีบูชาขอบพระคุณ
06:55-07:10 ทำวัตรเช้า
07:10-07:30 อาหารเช้า
07:30-07:50 ทำความสะอาด
07:55 รวมหน้ารูปแม่พระ
08:00-11:40 เรียนคาบ 1-4
11:40-11:50 เฝ้าศีลรวม
11:50-12:10 อาหารเที่ยง
12:10-12:20 เฝ้าศีลส่วนตัว-พัก
12:20-12:50 เรียนคำสอน พุธ                เรียนคำสอนที่บ้านเณร
12:50-16:30 เรียนคาบ 5-เรียนพิเศษ
16:30-16:45 กลับจากโรงเรียน-เปลี่ยนเสื้อผ้า
16:45-17:15 ทำความสะอาด
17:15-18:00 อาหารว่าง-เล่นกีฬา
18:00-18:30 อาบน้ำ
18:30-19:00 อาหารเย็น
19:00-19:30 เฝ้าศีลส่วนตัว-พัก
19:30-19:50 สวดสายประคำ อังคาร            ศีลอภัยบาป
พุธ                ซ้อมขับเพลงภาษาอังกฤษ
19:50-20:15 ทำวัตรค่ำ/สวดค่ำ-ให้ข้อคิด
20:15-20:45 เปลี่ยนเสื้อผ้า
20:45-21:30 เรียนส่วนตัว
21:30 ม.ต้น เข้านอน ม.ต้น ต่อเวลาเรียนได้เป็นกรณีพิเศษถึง 22:00
22:00 ม.ปลาย เข้านอน/ทุกคนเข้านอน

  

ตารางเวลาประจำวันศุกร์

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
05:45-06:10 ตื่นนอน-อาบน้ำ ศุกร์ต้นเดือน
06:15-06:55 พิธีบูชาขอบพระคุณ 06:15-06:40    ทำวัตรเช้า
06:55-07:10 ทำวัตรเช้า 06:40-07:10    ฝึกจิตภาวนา
07:10-07:30 อาหารเช้า
07:30-07:50 ทำความสะอาด
07:55 รวมหน้ารูปแม่พระ
08:00-11:40 เรียนคาบ 1-4
11:40-11:50 เฝ้าศีลรวม ศุกร์ต้นเดือน    
11:50-12:10 อาหารเที่ยง 11:40-12:00    อาหารเที่ยง
12:10-12:20 เฝ้าศีลส่วนตัว-พัก 12:00-12:20    เฝ้าศีลส่วนตัว-ขึ้นวัด
12:20-12:50 เรียนคำสอน 12:20-12:50    พิธีบูชาขอบพระคุณ
12:50-15:35 เรียนคาบ 5-7
15:35-16:00 กลับจากโรงเรียน-เปลี่ยนเสื้อผ้า
16:00-16:45 ซ้อมขับร้อง
16:45-17:15 ทำความสะอาด
17:15-18:00 อาหารว่าง-เล่นกีฬา
18:00-18:30 อาบน้ำ
18:30-19:00 อาหารเย็น ศุกร์เข้าเงียบ     รักษาความเงียบ
19:00-19:30 เฝ้าศีล-พัก
19:30-19:50 สวดสายประคำ ศุกร์ต้นเดือน     อวยพรศีลมหาสนิท
19:50-20:15 ทำวัตรค่ำ-ให้ข้อคิด ศุกร์เข้าเงียบ    
20:15-20:45 เปลี่ยนเสื้อผ้า 20:00-21:30    ให้ข้อคิด-ประเมินตนเอง
20:45-22:30 ดูภาพยนตร์ 21:30-22:00    เปลี่ยนเสื้อผ้า
22:30 ทุกคนเข้านอน 22:00            ทุกคนเข้านอน


 ตารางเวลาประจำวันเสาร์–วันหยุด

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
06:00-06:25 ตื่นนอน-อาบน้ำ
06:30-07:00 พิธีบูชาขอบพระคุณ
07:00-07:30 รำพึง เสาร์ที่ 3          อบรมพิธีกรรม
07:30-07:45 อาหารเช้า
07:45-08:15 ทำความสะอาด
08:15-09:00 พัก
09:00-10:15 รวมหน้ารูปแม่พระ-เรียนส่วนตัว
10:15-10:45 พัก
10:45-12:00 รวมหน้ารูปแม่พระ-เรียนส่วนตัว
12:00-12:15 เฝ้าศีลมหาสนิท
12:15-13:30 อาหารเที่ยง-เฝ้าศีล-พัก วันหยุด           Free Time ถึง 16:00
13:30-14:00 พักเงียบ
14:00-15:00 ซ้อมขับร้อง
15:00-15:15 เปลี่ยนเสื้อผ้า
15:15-16:30 ทำความสะอาด วันหยุด           ทำความสะอาดเวลา 16:00
16:30-18:00 อาหารว่าง-เล่นกีฬา
18:00-18:30 อาบน้ำ
18:30-19:00 อาหารเย็น
19:00-19:30 เฝ้าศีล-หย่อนใจ
19:30-19:50 สวดสายประคำ เสาร์              สวดที่หน้าถ้ำแม่พระ
วันหยุด           สวดตามตารางประจำวัน
19:50-20:15 ทำวัตรค่ำ/สวดค่ำ-ให้ข้อคิด
20:15-20:45 เปลี่ยนเสื้อผ้า
20:45-22:30 ดูภาพยนตร์ วันหยุดสุดท้าย  เรียนส่วนตัวเวลา 20:45
22:30 ทุกคนเข้านอน วันหยุดสุดท้าย  ทุกคนเข้านอนเวลา 21:30

ตารางเวลาประจำวันอาทิตย์

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
06:00-06:25 ตื่นนอน-อาบน้ำ
06:25 รวมหน้ารูปแม่พระ
06:30-07:30 พิธีบูชาขอบพระคุณ วัดราชบุรี อาทิตย์ฉลองวัด แบ่งปันพระวาจา
07:30-07:45 อาหารเช้า
07:45-08:15 ทำความสะอาด
08:15-09:00 พัก อาทิตย์ฉลองวัด ออกเดินทางตามนัดหมาย
09:00-10:15 รวมหน้ารูปแม่พระ-เรียนส่วนตัว
10:15-10:45 พัก
10:45-12:00 รวมหน้ารูปแม่พระ-เรียนส่วนตัว
12:00-12:15 เฝ้าศีลมหาสนิท
12:15-13:30 อาหารเที่ยง-เฝ้าศีล-พัก
13:30-15:45 พักเงียบ
15:45-17:00 อาหารว่าง-เล่นกีฬา Free Outing    ออกข้างนอกได้เวลา 15:00
17:00-17:30 อาบน้ำ
17:30-18:30 อบรม / เรียนส่วนตัว
18:30-18:50 สวดสายประคำ
18:50-19:20 อาหารเย็น
19:20-20:30 เฝ้าศีล-หย่อนใจ/ฝึกทักษะ
20:30-21:00 สวดค่ำหน้ารูปแม่พระ-ให้ข้อคิด
21:00-21:30 เปลี่ยนเสื้อผ้า
21:30 ทุกคนเข้านอน

สถิติการเยี่ยมชม

00758042
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
Last Week
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
52
31
154
446235
2072
1166
758042
Your IP: 34.239.148.127
2023-09-27 18:58