Get Adobe Flash player

SFbBox by website

นโยบายการอบรม ปีการศึกษา 2558

 

1."ศรัทธา - สัตย์ซื่อ - สะอาด - สงบ - สมถะ - สร้างสรรค์"

ศรัทธา - สามเณรมีความศรัทธาในการร่วมพิธีกรรมทั้งส่วนรวม (พิธีบูชาขอบพระคุณ ทำวัตร ฯลฯ) และกิจศรัทธาส่วนตัว

สัตย์ซื่อ - สามเณรมีความจริงใจ ซื่อสัตย์ เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาต่อคณะผู้ให้การอบรม

สะอาด - สามเณรดำเนินชีวิตที่สะอาดกาย (ข้าวของเครื่องใช้เป็นระเบียบสะอาดสะอ้าน) และสะอาดใจ (ห่างไกลจากบาป)

สงบ - สามเณรดำเนินชีวิตในความสงบ มีบรรยากาศของบ้านพระ บ้านแห่งการอบรม

สมถะ - สามเณรดำเนินชีวิตด้วยความเรียบง่าย พอเพียง

สร้างสรรค์ - สามเณรดำเนิชีวิตด้วยความริเริ่ม สร้างสรรค์ มองเครื่องหมายแห่งกาลเวลา (sign of time) และสามารถคิดได้ว่าต้องทำอะไรอย่างเหมาะสม

 

2. "บรรยากาศของความเป็นบ้าน"

สมาชิกของสามเณราลัย ทั้งคณะผู้ให้การอบรมและสามเณร ดำเนินชีวิตประจำวันด้วยกันแบบหมู่คณะ (community life) มีความรักซึ่งกันและกัน (reciprocal love) ทั้งระหว่างคณะผู้ให้การอบรมด้วยกันเอง คณะผู้ให้การอบรมกับสามเณร และสามเณรกับสามเณร

 

3. "การมีส่วนร่วม"

ในการอบรมเน้นให้สามเณรมีส่วนร่วม ผ่านทางคณะกรรมการสามเณร และทางชมรมต่าง ๆ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะครอบครัว และชุมชนคาทอลิกมีส่วนร่วมในการอบรมโดยให้การสนับสนุนตามบทบาทของแต่ละภาคส่วน

 

4. "การป้องกัน ด้วยเหตุผล จริยธรรม และความรักเมตตา ตามแนวคิดของพ่อบอสโก"

สามเณราลัยเป็นสถานฝึกอบรม จึงไม่ใช้ความรุนแรงใด ๆ ในการลงโทษเมื่อกระทำความผิด ซึ่งจะเป็นเหตุแห่งความรุนแรงก้าวร้าว แต่จะใช้การตักเตือนด้วยเหตุผล การให้อภัย และให้โอกาสเพื่อปรับปรุงแก้ไขในความผิด ตามแนวทางการอบรมของคุณพ่อบอสโก โดยการให้ความรักเมตตา จริยธรรทางศาสนา และความเข้าใจเป็นเกราะคุ้มกันแก่สามเณร

สถิติการเยี่ยมชม

00758038
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
Last Week
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
48
31
150
446235
2068
1166
758038
Your IP: 34.239.148.127
2023-09-27 18:51